Hammarsjöryd

Hammarsjöryd
Hammarsjöryd, under Hammarsebo, år 1929