Källehult

Källehult
Källehult, Hammarsebo, Målilla. År 1909.