Hammarsebo

Hammarsebo
Hammarsebo - skogsplantering  år 1925