Elna

Elna
T.v Elna gift med Artur (Bäckeby) syster till Erik Larsson. Modern Hilma i Brännsjötorp gift med Emfrid Larsson.