Besökare i parken

Besökare i parken
På bilden ser vi Lena Dahlström med sina flickor.