Husqvarna

Husqvarna
Köpt genom Jan Kristensson, märke Husqvarna.