30-års jubileum. Gärdesgårdsarbeten

30-års jubileum. Gärdesgårdsarbeten
Folke Bogren utför vidje bakning. ( Vidjeband för gärdesgård)