30-års jubileum

30-års jubileum
Kyrkoherde Curt Lundström har hållit högmässa. Till höger kyrkoherden som deltar i psalmsången.