Speakertornet

Speakertornet
Motorns dag år 2000.

Speakertornet från motorbanan flyttades till hembygdsparken år 2000.