Invigning

Invigning
Motorns dag 2002.

Mopedverkstaden flyttades till hembygdsparken 2002.