Länkar


Banvakt är en webbplats om banvakter & banvaktsstugor i Sverige: http://banvakt.se/

Brian Wilson Beach Boys: http://brianwilson.com

Grålleklubben: http://www.fergusonklubben.se/
Svenska Fergusonklubben GRÅLLE är en ideell förening som bildades i Ringarum i Östergötland 1986. I tretton län har Grålleklubben bildat sektioner. Den lilla grå traktorn har blivit en kult där lantbruksnostalgi och intresse för teknisk utveckling blandas i lagom proportioner.

Hultsfred Kommun: http://hultsfred.se

Kalmar Läns Hembygdsförbund: https://shfstor.blob.core.windows.net/region/id/20/kalmar/

Kalmar Läns Museum: http://kalmarlansmuseum.se

Maskinhistoriska Föreningen: http://www.maskinhistoriska.se

Målilla Motorklubb: http://www.malilla.nu

Målilla Stationshus: http://www.fridhjohnsson.se/

Pyhtagoras Museum: http://www.pythagorasmuseum.se/

Rubens Maskinhistoriska Samling I Götene: http://rubens.se
RUBENS Maskinhistoriska Samlingar är en omfattande samling gamla intressanta maskiner. Samlingarna består till huvuddelen av kraftproducerande maskiner av typen ångmaskiner eller explosionsmotorer av olika slag. Därtill har anslutits kompletterande arbetsmaskiner och arbetsfordon, veterantraktorer och olika vägmaskiner. En rad olika typer av arbetsmaskiner och redskap är andra delar som breddar och kompletterar denna Skandinaviens kanske största samling av maskinhistoria. Samlingarnas innehåll har sin tyngd förlagd på tidsperioden 1860-1950.

Semidiesel: http://semidiesel.se

Svenska Byggnadsvårdsföreningen: http://byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en landsomfattande ideell organisation.
Våra syften är att:
Ø Verka för medvetenhet om värdet av att vårda och bevara byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider.
Ø Stödja och utveckla opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik.
Ø Hålla kunskapen om äldre byggnadsteknik levande. Ø Främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia.
Ø Stödja krav på god kvalitet i nutida planering och bebyggelse.
Ø Samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse för byggnadsvård.
Ø Hålla kontakt med internationell verksamhet på området.

Sveriges Hembygdsförbund: http://hembygd.se
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) är hembygdsrörelsens riksorganisation. 26 hembygdsförbund i län och landskap är medlemsorganisationer.
Enskilda personer kan vara stödjande medlemmar i SHF.
Vi arbetar med:
Ø Råd och service till föreningar och förbund
Ø Hembygdsfrågor för alla hembygder
Ø Opinionsbildning
Ø Kontakter med centrala myndigheter

Tekniska Museet: http://www.tekniskamuseet.se
Tekniska museet, som är Sveriges största tekniska museum, har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet. Utställningsytan är på 10 000 kvm och museet har cirka 170 000 besökare/år.

Tändkulans Vänner: http://www.tandkulan.com
Sällskapet Tändkulans vänner som även kallar sig för The Stationary Engine Club of Sweden har som syfta att i allmänhetens intresse bevara teknik och historia från förbränningsmotorer och då i synnerhet tändkulemotorer, men även ångmaskiner, lokomobiler, veterantraktorer och där tillhörande

Vevhusets veteranmotor förening: http://dunk.kvarnarp.eksjo.com/

Förening:

Målilla-Gårdveda Hembygdsförening

Skapad av: (2012-07-25 15:04:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Målilla-Gårdveda Hembygdsförening (2019-12-03 18:11:51) Kontakta föreningen