Styrelsen & Övrigt

Ordförande:
Roland S Johnsson: 070-674 92 56

Kassör:
Anette Andersson: 0495-202 60, 070 926 34 83, tala in meddelande vid ej svar.

Sekreterare:
Protokollförare: Monika Fridh

Styrelseledamöter:
Sven-Eric Svensson: 070-606 24 52
Kent Karlsson
Elisabeth Lundgren: 070-200 46 83

Roger Hjortendahl.

 

 

Styrelsesuppleanter:
Vakant

Revisorer:
Johnny Sigvardsson:
Jan-Olof Söderman:

Revisorsuppleant:
Terese Rönnlund:

Målilla Mekaniska Verkstad Ansvariga:
Sven-Eric Svensson: 070-606 24 52
Bror Pettersson:
Kent Karlsson:

Hyttfogde Masugnen:
Sven-Gunnar Sporback: Vice Hyttfogde Claus

Ansvarig Byggnadsvårdslägret:
Roland S Johnsson: 070-674 92 56

Film & Foto:
Roland S Johnsson: 070-674 92 56

Kaffeservering:
Monika Fridh: 070-240 92 42
Elisabeth Lundgren: 070-200 46 83

Lotteri Ansvarig:
Kansliet.

Torp: Kansliet

Traktor:
Roland S Johnsson: 070-674 92 56
Håkan Glindell: 070-321 93 93

Motor:
Sven-Eric Svensson: 070-606 24 52

Dräkt & Textil:
Monika Fridh: 070-240 92 42

Kurs Ansvarig:
Roland S Johnsson: 070-674 92 56

Valberedningen:
Johnny Sigvardsson
Per-Erik Munther

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter