Historik Om Föreningen

Historik om Målilla-Gårdveda Hembygdsförening:

Den 15 juli 1943 samlades ett antal hembygdsintresserade personer och valde en interimsstyrelse. Därmed var Målilla- Gårdveda Hembygdsförening bildad. Den 17 September samma år antogs stadgarna och valdes en styrelse bestående av: Ordf. Oscar Rosén. Övriga, som konstituerade sig vid ett senare styrelsemöte var, Heimer Teurnberg, Eric Danielsson, T Milton, Ulla Johansson, Axel Karlsson och Erik Malm från Målilla samt Ernfrid Pettersson, Tage Karlsson och B.A. Svensson från Gårdveda. Medlemsavgiften fastställdes till 2;-/år. Att inflationen var låg kan man förstå eftersom avgiften inte höjdes på 20 år.

Så långt var allt väl, men det var något som fattades.
Vad då? Jo en hembygdspark och något att fylla den med. Styrelsen och andra medlemmar var suveräna på att tigga gamla saker och även stugor. Men var skulle parken ligga? Frågan ältades i 3 år. Ett mycket tilltalande förslag var att placera den mellan ”Lasseberg” och järnvägen. Det var tydligen hårda bud med markägaren, för då kontraktet skulle skrivas under, så backade styrelsen ur. Ett område söder om Målilla Sjukhus, dåvarande Målilla Sanatorium, diskuterades livligt. Även så ett annat intill Emån i Emmenäs, men inget var så där perfekt. Under tiden hade bl.a. Målilla Garveri inköpts för 100;- exkl. plåttaket. Garveriet revs ned och lagrades i väntan på sin nya plats. En fin loftbod från 1600-talet, befintlig i Hammarsebo, mottogs tacksamt som gåva. Styrelsen stöttades med goda råd av sakkunniga doktor Harald Stale från Gamleby.

1946 hittade styrelsen äntligen idealplatsen för en hembygdspark. En kuperad, ganska stenrik skogsdunge mellan Målilla och Emmenäs. Ett mycket vackert område på 1,4 hektar.
Nu aktiverades alla snickarkunniga medlemmar och under åren 1947-50 kom inte mindre än 7 byggnader på plats: Målilla garveri, en gammal 2-våningsbyggnad, en liten stuga, en ladugård, en bastu för linberedning och ett dass.

Den 13 juni 1948 invigdes Hembygdsparken med vederbörlig pompa och ståt. (Bilder). Invigningstalet hölls av riksdagsman Erik Andersson, Målilla. Lektor Paul Ekselius föredrog en historik om Målilla. För övrigt en myckenhet av sång och musik.

Hembygdsfester hölls nu regelbundet varje år. I ett protokoll från 1950 står att läsa om en fest ”Henning Broms demonstrerade en apparat, som tilldrog sig ett stort intresse. Där kunde allmänheten höra sin egen röst.”

Bandspelaren var inte var mans egendom på den tiden.
För att fira Hembygdsföreningens 45-årsdag 1988, ordnade föreningen med en hantverksvecka i juli månad. Då var det fullt pådrag. Folk bodde i stugorna och olika hantverk visades. En träskomakare visade sitt hantverk, några gjorde en gärdesgård, med ett par oxar demonstrerades det hur de kunde gå framför en plog, linberedning visades och naturligtvis var spånhyveln igång, dragen av en råoljemotor, växtfärgning av garn mm. En hel del djur fanns där, som gäss, getter, kaniner och höns. Ponnyridning för de yngre besökarna.
Julmarknaden hölls i mitten av december månad. Ett 25-tal försäljare av främst hantverksprodukter, lockade ett drygt 1000-tal besökare varje år. Avslutningen på kvällen skedde med ett besök av ortens Lucia, som kom ridande med sina tärnor.

Stugorna har tidsenlig inredning. Gamla bruksföremål var utställda i montrar.

Otroligt många gamla ting har samlats under årens lopp. Bl.a. en stor vapensamling, hästvagnar och seldon, en 40 meter lång gran, vandringströskverk och spånhyvel. Bland de mindre skrymmande sakerna kan nämnas en samling pressklipp om händelser i Målilla från 20-talet och fram till 60-talet, en samling fotografier ända från 1850-talet fram till våra dagar, bandinspelning där äldre personer berättar hur det var i deras barndom och hembygdsfilmer från 40-talet och framåt.

Vi skall med tacksamhet tänka på alla som har lagt och fortfarande lägger ned massor av oavlönade arbetstimmar för att bevara den miljö vari våra förfäder levde.

Målilla-Gårdveda Hembygdspark är alla gånger värt ett besök och Hembygdsföreningen hälsar alla intresserade från när och fjärran

VÄLKOMNA.

Årtalshistorik med invigningar, gåvor, inköp, jubileum m.m

1943:Föreningen bildades
1946:Idas Hus
1947:Ängsladan, Amandas stuga
1948:Garveriet, Visthusbod, Parken invigdes
1949:Smedjan, Ladugården
1952:Linbastun
1954:Skostall, Sockenmagasin, Masugnen i Hagelsrum
1957:Bosjörydboden
1964:Lok med vagn
1965:Marias
1966:Årena anhalt
1978:Parken 30 år jubileum
1980:Premiär för Teatercaféerna
1982:Elofs stuga inköptes
1987:Godsmagasin smalspårig, Godsmagasin bredspårig, Scenen invigdes
1988:Parken 40 år, En hantverksvecka
1989:M.M.V. provverkstad
1990:Motormuseum invigdes
1991:Premiär för Motorns Dag
1993:Brandkårsmuseum invigdes, Engdalsboden, Kalle Påls, Vita havet köptes
1994:Vagns och jordbruksmuseum invigdes, Kontor Träförädlingen
(senare Järnhandel), Marknadsbod byggdes upp, Byggnadsvårdsläger Vita Havet började, Röda stugan Målilla sjukhus skänktes
1995:Sågverk byggdes upp och invigdes, Skolmuseum invigdes (övre Garveriet), Huvudentrén byggdes
1996:Skvaltkvarnsbyggnad invigdes , Järnsmältugnen, Premiär för Masugnens Dag, Järnhandelsmuseum invigdes, Vapen- och jaktmuseum invigdes (övre våning Garveriet), Entrén byggdes upp, Anslagstavlorna sattes upp vid parken och masugnen, Målilla Mekaniska Verkstad köptes
1997:Speedwaymuseum invigdes, Lok med vagn till Gotland, Motorvårdskursen startade
1998:Premiär för Mopedrally Dackesvängen, PARKEN 50 ÅR
1999:Garage
2000:Speakertorn skänktes till parken, 60-tals café, Beach Boys museum invigdes
2001:Barnens Hus invigdes (Nedre våning Sockenmagasin)
2002:Fattigstugan skänktes till parken, Mopedverkstad (Sädesmagasin) skänktes till parken, Fordonshall (Torklada) köptes in, Elteknik i hemmet och servering (Nedre våning Garveri), Idas stuga renoverad
2003:Sonjas hus köptes in (Är idag all aktivitets hus)
2004:Nils-Erik Hanssons 50 åriga hästepok som hästuppfödare i Hägelåkra (övre Garveriet)
2006:Regionalt Motormuseum invigt (Gamla Vagnsmuseet), Vita Havet såldes
2008:PARKEN 60 ÅR
2009:Garage till traktor & vagn skänktes till parken
2010:Kaffe paviljongen skänktes till parken av Målilla GOIF (hårt renoverad), Byggnadsvårdslägret började
2011:Lanthandeln invigdes
2013:Kaffe paviljongen invigdes den 19 maj

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter