Malexanders Hembygdsförening

Sockenvandringar 10 – 11

Sockenvandring 2011, mot Södra Ekeberg och Våkthult

Håkan Jutterdal. Byalaget skrev ett förnämligt reportage från sockenvandringen 2011.
Du kan läsa reportaget

Sockenvandring 2010, Lyckö

Om folk hade vetat
det, skulle vi nog ha varit många fler. I Lyckö anslöt ett tiotal
personer, däribland Göran Hektor, från Arnäs. Han hade med sig gamla
kartor och handlingar och var vår utmärkte guide vid Lyckö kvarnruin.

mellan Spångagölen och
Lillsjön och resterna av torpet Spångerna.