Malexanders Hembygdsförening

Rågodling på gammalt vis

Strax efter midsommar 2008 såddes 25 – 30 kg norsk svedjeråg på en
ca 4000 m2 stor åker i Bålnäs. I oktober 2008 slogs den med lie.
Förr lät man får eller hästar beta av den på hösten. Efter vintern
växte rågen upp igen och varje korn gav upphov till 10 nya strån.
10-12 augusti 2009 mejades den mogna rågen med lie,
bands till nekar, sattes ihop till skylar och fick torka
ca 14 dagar. På en av Östgötadagarna drogs det gamla tröskverket,
från 1944, till Södra Sand och en del av rågen tröskades där.
Skörden blev ca 300 kg totalt.