Malexanders Hembygdsförening

Återblick 2015

*Studiecirkelverksamheten har i år handlat om att lära scanning av gamla fotografier, vilket en grupp jobbat med under både vår och höst.  I en fortsättning ska detta utmynna i att vi kan lägga ut våra gamla fotografier i det landsomfattande Bygdeband.

*Årets sockenvandring genomfördes den 16 maj. Vandringen gick till Ersmålen och samlade ca 25 deltagare. Stigen till Ersmålen är nu snitslad och lätt att hitta för intresserade.

*Midsommarfirandet på Södra Sand är vår stora sommaraktivitet och en tradition för många och blev så i år också, trots osäker väderlek.  Hembygdsgården fylldes ungefär som vanligt och man förundrades över hur hundratalet tappra, gamla som unga, deltog i dans och lekar i det riktiga ösregn som behagade komma exakt till kl 15.00.  Stort Tack till alla som på förmiddagen kom till dagens viktigaste aktivitet; att komma  med blommor och vara med att smycka stången. Utan denna aktivitet, blir det ingen stång att dansa runt!!

*Vid årets Sommarodd arrangerade vi andra del-tävlingen, som gick fredagen den 31 juli. Vår kväll blev lyckad, men som helhet kan sägas att årets arrangemang lockade färre besökare än tidigare år – vilket troligen hade sin orsak i det ostadiga vädret.

 Till Sommarodden 2016 kommer vi ha ett nytt skep, som blir vårt tredje i armadan!

* De populära guidningarna med visning av Södra Sand, Kyrkan och Muséet har fortsatt med många besökande buss-laster att lotsa runt.

* Den till oss skänkta körvandringen har under året monterats upp i anslutning till logen på

Södra Sand och fått en egen liten tillbyggnad.

*Under hösten har föreningen i samarbete med Arbetsförmedlingen anställt Jan Sundström, som framför allt ska arbeta med att ta fram ett Jubilieumshäfte (föreningen 80 år), men kommer även att vara oss behjälplig med fotografi-scanningen, att sortera material, komplettera inventarie-förteckningar  m m. Det finns mycket att jobba med i vårt arkiv!

*På föreningens Hemsida, kan alla ta del av information om pågående och planerade aktiviteter samt en del referat från olika aktiviteter.