Malexanders Hembygdsförening

Återblick 2014

*Studiecirkeln om vår hembygd under proffslig ledning av Endel Tiitso fortsatte under våren med många deltagare.

*Årets sockenvandring genomfördes den 17 maj. Efter samling vid Stjernesand gick vandringen till torpen Allhelgona och Lufttorp och passerade under vägen kvarn- och såglämningar. Vid torpet Lufttorp, som inte var utmärkt tidigare, sattas en torpskylt upp.

*Midsommarfirandet på Södra Sand är en god tradition för många och så även i år. På några minuter före kl. 15.00 fylldes hembygdsgården, stången restes och dans och lekar pågick en god stund. Under tiden gick både kaffe- och lotteriförsäljningarna bra!

Tack till alla som dess förinnan på förmiddagen kom till dagens viktigaste aktivitet; att kommr med blommor och vara med att smycka stången. Utan stor anslutning då, blir det ingen stång att dansa runt!!

*Sommaroddens första deltävling gick den 28 juli, då Malexanders hembygdsförening åter igen var arrangör. En lyckad kväll med mycket publik vid Södra Sand och vackert väder. Dessvärre var vårt skep Malexandra ute för en olyckshändelse inför andra deltävlingen och kunde inte användas mer i årets turnering.

* De populära guidningarna med visning av Södra Sand, Kyrkan och Muséet har fortsatt med stor tillströmning och stort intresse.

*Vi vill påminna om föreningens Hemsida, som är i gott skick och vilken uppdateras med information om pågående och planerade aktiviteter samt en del referat från olika aktiviteter.

 

*I oktober drabbades föreningens styrelse av en stor förlust, då vår kassör Bengt Dolfén hastigt gick bort.  Bengt var vår kassör i över 15 år och skötte uppdraget med stor noggrannhet och hade koll på det mesta. Ny kassör utses av styrelsen efter kommande årsmöte.