Malexanders Hembygdsförening

Återblick 2012

*Under vårterminen fortsatte studiecirkeln om vår hembygd, där vi bl a tittade på gamla kartor och förstår hur områden, ägor, skogar och vattendrag förändrats gm åren, vi tittade på gamla fotografier och hörde berättelser från gångna tider av deltagarna. Med mera! Studiecirkeln leddes proffsigt av Endel Tiitso och Ola Wahlqvist.

*Endel Tiitso har också lett en studiecirkel ”Torpen på Nätet”, där 28 torp besökts vid sammanlagt 18 sammankomster och dokumentation om dessa kommer snart att finnas på nätet.

*Midsommarfirandet var som vanligt en lyckad tillställning med ”lagom” väder och stor publiktillströmning och trots ökat antalet lotter blev de med en rasande fart slutsålda!

*Även i år hade vi äran att få arrangera Sommaroddens första deltävling, som hann dra stor publik innan vi drabbades av en störtskur precis vid starten för herrlagen. Trots väder och placering höll alla god min!

* Årets sockenvandring genomfördes den 19 maj och gick den gamla landsvägen till Boxholm söder som sjön Hallången, från Högbron till Hallångstorp. Vandringen lockade ett 40-tal deltagare.

*Vad gäller våra hus har ett stort renoveringsprojekt genomförts vad gäller samtliga spisar i mangårdsbyggnaden på Södra Sand och det sedan tidigare påbörjade arbetet med nya gärdesgårdar vid Björnön och Madstugan har slutförts.

* De populära guidningarna med visning av Södra Sand, Kyrkan och Muséet har fortsatt med oförminskat antal.

*Föreningens Hemsida har under året fått ett rejält lyft och vi hoppas därför att alla medlemmar och intresserade tar del av den information som där finns att hämta om bl a pågående och planerade aktiviteter.

*Föreningen har under året överlämnat den gamla Kyrktuppen till församlingen och den ska nu placeras i kyrkans runda fönster över södra ingången.