Malexanders Hembygdsförening

Återblick 2011

Möten under året
Styrelsen har under året haft 9 st protokollförda möten.
Årsmötet hölls den 20 februari. Efter årsmötesförhandlingarna
och kaffe visades Rune Wikells Malexander-bilder.
Ett gemensamt ansvar har styrelsen tagit vad gäller planering
och genomförande av Midsommarfest, Sommaveckans första deltävling
samt mycket annat praktiskt som genomförts på och vid
våra hus och gårdar.
Underhåll
Björnön:
Upprustning av gärdesgården har pågått, förväntas klar våren 2012.
Södra Sand: En trogen arbetsgrupp har varit aktiv vid
Södra Sand regelbundet.
Gärdesgården har renoverats och spåntaksläggning på dass och
fähus färdigställts samt har fönstren på Mangårdsbyggnaden målats.
Fester
Traditionellt Midsommarfirande på Midsommarafton drog som
vanligt stor publik i soligt väder, kaffeserveringen gick bra och lotterna
tog snabbt slut.
Vi fick även i år äran att få arrangera Sommaveckans första
deltävling av Sommarodden den 1 augusti, en vacker kväll som fyllde
bryggor och slänter med publik. Trubadur Henrik Ekstrand från
Skåne underhöll med många kända sånger o visor i väntan på själva
tävlingen och medlemmar ordnade  med kaffeservering och
lotteriförsäljning. Tillställningen gav ett bra ekonomiskt
tillskott i kassan.

Utflykter
Under 2011 genomfördes
sockenvandringen den 4 juni och samlade 29 deltagare.
Vandringen startade vid ”Klumpavägen” och gick över
”Skams Trappor”  ner till Ekebergsvägen och till
Våkthult, där medhavd fika intogs hos Astrid Gladh.
Övrigt
Grupp-guidningar vid Södra Sand, Muséet och
Kyrkan för 25-talet grupper har varit mycket uppskattat
och inbringat bra med pengar.
En studiecirkel om hembygden har även under
2011 hållits under ledning av Ola Wahlqvist och Endel Tiitso.
Ett 20-tal aktiva deltagare har träffats och pratat om ämnen
som soldater i soldattorpen, gamla tidningsurklipp, bebyggelsen
i kyrkbyn men hänvisning till kartor från 1816 och framåt,
gamla föremål, fotografier från Astrid Gladh och
Hermans i Sjöbo samlingar. Med mera.
Såväl dam- som herrlag har deltagit med föreningens skep
Malexandra i årets Sommarodd.
Under hösten stod vår hembygdsförening som värd för
Östgöta-distriktets höstkonferens
med ett 70-tal deltagare från hela
länet. Vi ordnade för- och eftermiddagskaffe, lunch, visning av
Bengt Sandéns film om vår spåntaksläggning samt en guidning
av Södra Sand.

Till sist…..
Utan alla våra medlemmar, som med stort intresse stöttar såväl
ekonomiskt som med mycket ideellt arbete, skulle föreningen inte
kunna leva vidare.