Malexanders Hembygdsförening

Björnötaket klart

Teglet som vi lagt på taket är skänkt av Elisabeth Ekman.
Gänget som jobbat är tisdagsgänget från Södra Sand, Sven Andersson, Stig Mjörnemo, Leif Gustavsson, Leif Svensson, Hans Karlström (ny i gänget) samt undertecknad.
Vi har beskurit alla nya takpannor på grund av att de är något
för stora jämfört med de gamla .
Vi tvingades också byta ett antal läkt som blivit för dåliga .
Vi jobbat fyra förmiddagar för att färdigställa.
Jörgen Borgström