Malexanders Hembygdsförening

Aktiviteterna fortsätter på Södra Sand

-Körvandringstaket klätt med spån.


-Taket över tröskverket nu klart.


-Sommaskepets byggnation fortsätter på Södra Sand .