Malexanders Hembygdsförening

Studiecirklar – gamla foton till Bygdeband

Vårens studiecirkel

På vinterhalvåret gör vi andra saker för att bevara historia och kultur från
svunna tider. I vår har vi engagerat oss i att bli duktiga på att skanna bilder
från fotoalbum. Endel Tiitso har varit vår lärare och har lärt oss hur man
skannar och hur man flyttar bilder dit man vill ha dem!

Vi har genomfört denna studiecirkel för att vi skall kunna göra hela vårt fotoalbumsbibliotek åtkomligt för alla intresserade!

Vi får ständigt in Malexanderhistoria via dödsbon och välvilliga givare i form
av fotoalbum och lösa foton. Här ryms hur mycket som helst av upplevelser,
släktskap, utveckling och självklart historia!

Vi är nu ett 10-tal engagerade som kan skanna, dokumentera, förflytta och
överföra till allmän åtkomst på ”nätet”!

Vi har anslutit oss till Sveriges Hembygdsförbunds ”Bygdeband”!

Där finns över 500 föreningar engagerade med att skanna in bilder, dokument, historier etc. för allmän åtkomst.

Vi i Malexander är nu ”laddade och legitimerade” för att lägga ut det vi vill presentera av dessa delar. Vi påbörjar det arbetet i höst.

Höstens studiecirkel

Hembygdsföreningens studiecirkel från i våras då vi lärde oss att skanna bilder fortsätter nu med oförminskad entusiasm några tisdagförmiddagar i höst.
Vi har dels egna – tidigare donerade – fotoalbum som vi skannar och vi har dessutom fått låna några fotoalbum och lösa foton från personer med anknytning till Malexander eller ättlingar till dessa. Vi är jättetacksamma för den insatsen och vet att det finns massor av intressanta foton i era album därhemma. Låt oss få låna dem!

Tanken är att vi ska kunna föra ut några av de skannade bilderna till en offentlig presentation via Bygdeband – en bildbank i Sveriges Hembygdsförbunds ägo. Varje socken har sin plats och i socknen har varje gård eller torp sin plats. Till dessa platser kopplas bilder på människor, hus, handlingar m.m. som kan identifieras till platsen.
Därmed kan också släktforskare få en jättestor nytta av fotoskatten och kanske hitta ett foto på farfarsfar eller mormorsmormor…? Häftigt – eller hur?

Gå ut på Bygdeband.se och sök er vidare till Östergötland, Boxholm, Malexander. Därefter kommer alla byar, gårdar och torp upp och det är meningen att ni bakom dessa ska finna de bilder som hör till den platsen. Detta arbete kommer att ta tid men vi tror att vi hjälper många att minnas och för många kommer nya upplevelser!

Tisdagen den 27 oktober hade vi besök av David Fogelberg som är upphovsman till denna minnesbildbank. Han gav oss en rejäl information om hur vi lämpligen tar oss an det stora projekt som vi har framför oss.

Detta är egentligen ett projekt som aldrig slutar – vi har ju alla också någon anknytning till Malexander, har bott på någon plats etc.etc.

Text och foto Bo Garpevik