Malexanders Hembygdsförening

Röjning av Ersmålsvägen inför sockenvandringen

Tisdagen den 5 maj kl 09:00 träffades vi som ville få en av Malexanders finaste gamla landsvägar röjd inför sockenvandringen den 16 maj. Sven i Berggården Andersson ledde arbetet och hade till sin hjälp Leif Gustavsson, Lars Anundi, Laila Gustavsson, Solveig Agnevik, Per-Åke Agnevik, Jörgen Borgström, Dick Ohlin och undertecknad, Endel Tiitso. Med tre motorsågar i täten drog vi igång arbetet. Den nya bröten från senaste stormen skulle vi bara göra passerbar, vilket innebär att man får ta sig över sju stora träd som ligger mer eller mindre på marken.
Därefter gav vi oss i kast med två 30m-sektioner bröt från stormen Gudrun år 2005. Vi ordnade passage genom bröten. På tio år hade bröten blivit mer tämjbar. Vilken tur att skogsbolaget inte tog bort bröten med förstörd väg som troligt resultat. Vid första bröten är vägen välbevarad, passerar en av de högsta punkterna på vägen och följer det kuperade landskapet på gamla vägars vis. Härefter följer ett par hundra meter hygge, som skogsbolaget ordnat så sent som 2014 med förstörd väg som följd. Hembygdsföreningen har tidigare flaggat för att Ersmålsvägen vill vi bevara. Vägen är nu delvis sönderkörd delvis under fällda träd som tydligen får ligga kvar. Man får ta sig fram längs de spår skogsmaskinerna skapat med sektioner av vattensamlingar.
Nu tog vi en välförtjänt fikapaus med utsikt ned till Halvsjön. Här får jag lite ”Höga-kusten”-känsla.
Nästföljande bit av vägen gick egentligen i en mosse, men den är nu för blöt och har fallna träd sedan senaste stormen, så vi har valt att röja en parallell väg lite österut. Sista 400 metrarna går vägen i en granplantering och där har vi nu ordnat ett framkomligt stråk för vandrare.
Framme i Ersmålen gick vi runt på torpstället och tittade på de olika grunderna från skilda tidsepoker.
På vägen tillbaka kunde vi njuta av att gå på Malexanders kanske finaste gamla väg. Det kändes mäktigt att kunna göra det igen på samma sätt som för 20 – 30 års sedan innan stormar och skogsbolagets planteringar. Kl 14 var vi tillbaka i byn igen, tack vare att vi var så många gick arbetet undan. Tack allihop.