Malexanders Hembygdsförening

Sågning av brädor till sommaskep

Några bilder från dagens sågning av brädor till ett nytt sommaskep.
Vi, Sven “i Bergg´årn”, Leif Gustafsson och undertecknad var till
Höglycke i Torpa och hjälpte till vid sågningen av 4 stockar med
längden 8 meter. Nu ska det sågade virket hem och torka till
januari-februari då vi förhoppningsvis kan börja bygga.

Hälsningar
Leif Svensson