Malexanders Hembygdsförening

Årsmötet 2015

Årsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra kassören
Bengt Dolfén, som avled i oktober 2014. Till ny ledamot valde årsmötet Jörgen Borgström. I övrigt omvaldes styrelsens ledamöter.
Vid konstituerande styrelsemötet utsågs Jörgen Borgström till ny kassör.
Planerade aktiviteter för 2015 presenterades.

Sockenvandring lördagen 16 maj

Midsommarfest fredagen den 19 juni

Sommarodden fredagen den 31 juli

Elisabeth Ekman och Leif Svensson var sekreterare resp. ordförande för mötet