Malexanders Hembygdsförening

Sockenvandring 2014

Lördagen den 17 maj, i strålande sommarväder, genomfördes årets sockenvandring.
Den gick i Stjärnesand förbi torp-, kvarn- och såglämningar.
I början av vandringen fick vi en fin utsikt över Stjärnesand.

Ing-Britt AnderssonFotograf: Ing-Britt AnderssonEn engagerad skara deltog under vandringen
Stig KarlssonFotograf: Stig KarlssonFotograf: Stig Karlsson
Första längre stoppet var vid lämningen efter torpet Lufttorp.
Ing-Britt AnderssonFotograf: Ing-Britt AnderssonHär inleddes 2014 års torpmärkning. De 129 torpskyltar som placerades ut för ca 30 år sedan kommer i år att utökas med 12 nya skyltar.  Boxholm Skogar har generöst stått för skyltarnas kostnad.
Stig KarlssonFotograf: Stig KarlssonFotograf: Stig Karlsson
Sven i Berggården Andersson och Stig Karlsson tog sig an att gräva grop och att sätta upp skylten.
Stig KarlssonFotograf: Stig Karlsson
Ing-Britt AnderssonFotograf: Ing-Britt AnderssonFotograf: Ing-Britt Andersson
Vi fortsatte sedan till torplämningen efter torpet Allhelgona.
Här intogs medhavd fika. Allhelgona är en riktig idyll mitt i storskogen.
Ing-Britt AnderssonFotograf: Ing-Britt Andersson
Ing-Britt AnderssonFotograf: Ing-Britt AnderssonFotograf: Ing-Britt Andersson
På tillbakavägen gick vi en bit på Östgötaleden förbi torpet Dämshult och kvarnlämningen och kvarnstugelämningen Karlsberg nedanför torpet Sågen. Sedan följde vi den urgamla landsvägen mellan Somvik och Stjärnesand, en idyllisk sträcka som går parallellt med asfaltvägen en bit in i skogen. Vi gick förbi Sågstugan till de gamla lämningarna efter Stjärnesands såg. Här fick vi klara av ett balansnummer med forsen brusande under plankan.
Stig KarlssonFotograf: Stig Karlsson
Stig KarlssonFotograf: Stig KarlssonFotograf: Stig Karlsson
Kenneth Johansson, Stjärnesand (längst till höger) berättade om gamla kanaler och nedlagda tegelbruk mm
Stig KarlssonFotograf: Stig KarlssonDärmed tog vår vandring i natur och kultur slut denna underbara 17:e maj 2014.