Malexanders Hembygdsförening

Dokumentationen om försvunna torp har nu kompletterats

Malexanders Hembygdsförening har sedan våren 2012 haft ett fint samarbete med arkeolog Anders Persson, Östergötlandsmuseum i ett projekt kallat ”Torpen på nätet”. Projektet är nu avslutat och har resulterat i att ett drygt femtiotal torplämningar har dokumenterats noggrant och förts in Fornminnesregistret och informationen är nu sökbar via webben med funktionen Fornsök.
Vi har haft ett engagerat ”torpgäng”, som genomfört dokumentationsarbetet, som sedan kontrollerats och kompletterats av Anders.

Anders PerssonFotograf: Anders Persson

Malexanders ”torpgäng”: infälld Astrid Gladh, från vänster Leif Gustavsson, Sven i Berggården Andersson, Sonja Gustavsson, Lars Anundi, Laila Gustavsson, Endel Tiitso och Lotta Tiitso

Anders Persson myser vid Erikslunds torpskylt

Under 2014 har dessutom den torpskyltning som gjordes för över 30 år sedan kompletterats med 12 nya torpskyltar. Vårt torpregister med klickbara kartor och förteckningar över de nu 141 torpställena har nu uppdaterats.