Malexanders Hembygdsförening

Torpen på nätet 3

10 juni

I måndags, den 10 juni, hade vi en halvdagsutflykt till Idebo och Ivranäs söder om Sommen för att dokumentera tre torpställen. Vi hade vackert sommarväder
och nio personer deltog. Efter en lång, men vacker bilresa på små grusvägar dokumenterade vi torpen Karlsten och Qvarnstugan under Idebo och Mostugan under Ivranäs.

Karlsten under Idebo

Mostugan under Ivranäs

Qvarnstugan under Idebo

Vi har dokumenterat torpställen varje måndag sedan början av april och
har nu dokumenterat 16 av 17 torp med synliga lämningar i form av spisröse mm.
Återstår Lumpmålen under Månhult. Dessutom har vi besökt en del av de 13 torpställen, som är skyltade  baserat på kartuppgifter, men som inte har några synliga torplämningar.

Nu återstår att renskriva dokumenten och få dem granskade i fält av antikvarie Anders Persson. Vi börjar med en heldag den 26:e juni och kommer troligen att behöva fyra heldagar med Anders, precis som förra året.

3 juli

Ett stort regnområde den 26:e juni gjorde att vi ställde in den dagen och hade en
första heldag med Anders Persson i går den 3:e juli. Vädret var bästa tänkbara med
fint sommarväder och en temperatur runt 20 grader på eftermiddagen.

Vi avverkade Smygehuk, Mor Svens Stuga, Greteskog, Källekullen, Rom, Uppsalastugan,
Sjöstugan och Granstugan. Var grenadiertorpet Rom egentligen låg är fortsatt ett
mysterium, trots att det finns med på en gammal karta. Sjöstugan låg på det som nu
är en fritidstomt och där identifierade Anders en sida av grunden i den kortklippta
gräsmattan ! Vi fortsätter med granskningarna efter semestrarna.

Anders dokumenterar vid Granstugan under Mellansjö

 29 augusti

I går, torsdagen den 29 augusti var vi ute i Malexandersskogarna för den andra heldagen 2013 tillsammans med Anders Persson med syftet att gå igenom vår dokumentation av ett antal torpställen, som ännu inte finns med i Fornminnesregistret (FMIS).

Vi började med Linneberg under Långstorp.

Endel TiitsoFotograf: Endel Tiitso

Sven i Bergården Andersson, Anders Persson, Sonja Gustafsson, Lars Anundi och Laila Gustavsson

Sedan hann vi avverka Fiskaretorpet, Långstorp , Lund, Malmö, Boaryden och Toppen.

1 oktober

I går, den första oktober var vi ute i Malexandersskogarna med Anders Persson för fjärde gången, vi avverkade fyra torpställen öster om byn och tre torpställen söder om Sommen i Idebo och Ivranäs.

Den nionde september avverkade vi sju torpställen väster om byn tillsammans med Anders Persson, från Hällen under Bjärhult till Gärdstugan under Bjälnäs.

Vi har nu genomfört årets planerade fältarbete och fått den genomgången med Anders Persson. Nu återstår för  Länsmuséet att föra in uppgifterna i Fornminnesregistret (FMIS) så att de blir tillgängliga via Fornsök på webben.

Med fjolårets 28 torpställen är nu 57 torpställen dokumenterade, så nu är Malexanders sockens alla 129 torpställen med torpskyltar dokumenterade för FMIS, och dessutom har vi dokumenterat sju torpställen som vi planerar att förse med skyltar.

Nedan finns några bilder från heldagsutflykten igår:

På väg tillbaka till bilarna efter granskning av Lilla Ersmålen under Häradsmålen

Vid gamla torpet Lumpmålen, en bit in i skogen från Dalberga, den från Månhult utflyttade gården som tidigare hette som torpet.

 

Vid Karlsten under Idebo fick vi även en pratstund med en medarbetare på Boxholms Skogar

 

Vid Mostugan under Ivranäs

 

Anders vid Mostugans gamla jordkällare

 

Sista torpstället, Qvarnstugan under Idebo