Malexanders Hembygdsförening

Torpdokumentation och gamla vägar

På kartan nedan visas status för hur de 129 skyltade torpen har dokumenterats i fornminnesregistret (FMIS) och gjorts sökbara på nätet via Fornsök. De olika färgerna förklaras nere till vänster på kartan. De gula torpen, som dokumenterades sommaren 2012 är  i feb 2013 på väg in i FMIS/Fornsök. På kartan är även de gamla vägar som behöver bevaras inom socknen markerade. (se nedan för beskrivning av de olika vägavsnitten)

Klicka på kartan ett par gånger för att se den i detalj.

Gamla vägar att bevara i Malexanders socken 2 feb 2013

V1 Kyrkstigen/Kyrkvägen från Tumbo till sockengränsen norr om Månhult

Tumbo – Svarten och en sträcka norr om Månhult är modern skogsväg

V2 Gamla häradsvägen Smygehuk – Ramfall – Rom – Adelsnäs – Fåborg – Danskebo, mot Åsbo

På sträckan Smygehuk till Ramfall sammanfaller vägen bitvis med asfalterad väg, vid Maljerydgränsens bäck och vid berget strax söder om Ramfall, Rom-Adelsnäs är delvis modern skogsväg, inom Danskebo är vägen modern skogsväg

V3 Högbron – Sågforsen – Lövrahult

Första delen förbi Sågforsen är modern skogsväg, norra delen bör bevaras

V4 Högbolund – Karlsholm –Damstugan – Sandstugan

V5 Kisavägen V om Halvsjön – Ersmålen samt avstickare mot Eksfall

Efter någon kilometer utgör Gudrunbröt vägspärr på flera ställen, därefter är vägen diffus en bit och närmast Ersmålen granplanterad, avstickaren är diffus närmast Eksfall. Vägen borde röjas (utan att förstöra vägen, använda helikopter ?) och märkas upp, en pärla !

V6 Gamla Tväsjömålsvägen

Används tyvärr som modern skogsväg

V7 Avstickare från V6 till Ramsmålen

Korsas och sammanfaller en sträcka redan nu av modern skogsväg med djupa hjulspår. Enligt Peter Samuelsson behövs denna basväg ut i skogen. Det blir därför ingen tårta från min sida !

V8 Danskebo – Danielshammar

Norra delen diffus och sammanfaller delvis med asfaltväg, så jag har inte tagit med den delen

V9 Månhult västerut mot Tväsjömålen

Från V1 vid Månhult finns en sträcka bevarad landsväg västerut, Månhults förbifart byggdes väl runt 1950 varvid denna sträcka övergavs och blev bevarad

V10 Tväsjömålen – Norramålen

Gamla vägen har två hjulspår fram till bäcken vid Häradsmålgränsen, resten är stig/gammal väg

V11 Hallingsfall mot Uppsalatorp

Delen öster om mossen avses, delvis granplanterad, behöver röjas

V12 Väg österut från Karlslund, Enshult

Med i Fornminnesregistret FMIS

V13 Danskebo – Falltorp

V14 Gamla skolvägen från Norra Ekeberg till Danskebo skola

Egentligen är bara en bit väster om ån bevarad ? Denna väg hade varit värd ett bättre öde, vi kanske skall märka ut sträckningen i alla fall

V15 Stjärnesand – Skärlunda

Hjulspår i östra delen, sträckningen för denna urgamla väg är bevarad

V16 Maljeryd, kyrkvägen, skolvägen och vägen till Brostugan

V17 Bränna ned till Björnödalen

V18 Björnön upp till Ugglebo