Malexanders Hembygdsförening

Studiecirkel om Hembygden

Studiecirkel om hembygden i Malexander 2013

Vi fortsätter de senaste årens tradition med en studiecirkel om hembygden, som anordnas av Malexanders Hembygdsförening med stöd från studieförbundet Sensus.

Ola Wahlqvist tackade för sig i rollen som studiecirkelledare vid 2012 års sista cirkelträff. Stort tack till Ola för alla cirkelledarår i Malexander och jag räknar med att Ola nu kommer att vara med som aktiv deltagare.

De idéer/och förslag på delämnen för cirkeln som finns är:

• gamla fotografier, Hermans eller från deltagarna
• torpen på nätet 2, torpdokumenterande för fornminnesregistret
• skiften, stor-, en-; och laga-
• gamla kartor
• kvarnar
• torpmärkningen
• gamla saker från Tåbo eller deltagarna
• gamla bandinspelningar
• minns ni? deltagarna berättar
• soldattorp
• bevarande av gamla namn på platser

Fler förslag är välkomna och vi kommer diskutera inriktning och prioritering vid första mötet.

Vi börjar måndagen den 28 januari kl 19 till ca 21 (ta med eget fika) och har studiecirkel vid fem tillfällen, så att sista gången blir 25 februari.

Plats: Föreningshuset

Väl mött den 28 januari! Ingen föranmälan krävs.

Endel Tiitso

Du kan läsa inslaget i nyhetsflödet, som en av deltagarna, Bosse Garpevik skrev  efter studiecirkelns avslutning den 25 februari genom att klicka här.