Malexanders Hembygdsförening

Midsommarfirande 2013

ABSOLUT SVERIGE = Midsommarfirande på Södra Sand!

Båtarna ligger sida vid sida i 3-4 lager vid både Ångbåtsbryggan och i Gästhamnen! Vädret är varmt men inte så mycket sol! Flaggan är hissad och midsommarstången är klädd med eklöv och blommor! Utsikten över sjön med de blånande bergen neråt Norra Vi är bedårande vacker! Kan det vara mera Sverige?!
Uppskattningsvis 800-1000 personer deltog i spelmännen Anders Risberg och Johan Wahlqvists uppskattade dans och musiklekar antingen som dansare eller som inramande publik!

Redan vid 10-tiden påbörjade Hembygdsföreningen – som ansvarar för arrangemangen – förberedelserna för året midsommarfirande. Vid klockan 11 påbörjades smyckningen av midsommarstången. Eklöv, inhämtade på torsdagskvällen, och blommor bands av flinka händer.
Nästa år kommer vi att använda andra ”gröna blad” – det är svårt att finna tillgängliga ekbestånd som får skattas!
Lotterierna – enligt tradition ost och rökt fisk, varulotteri och mjukislotteri förstås – gick även i år åt som smör i solsken! Nästa år kommer vi att ansluta oss till den nya prisbilden 5:- per lott och då också med ännu bättre vinstvärde/mängd!
Vädret var med oss hela dagen – några regnstänk kom vid 14-tiden men de var inte fler än man kunde räkna dem…!
Som sagt – Midsommar på Södra Sand – DET ÄR SVERIGE – ABSOLUT!

Text Bo Garpevik, Foton från Bengt Dolfén, Markku Leppänen och Lotta Tiitso