Malexanders Hembygdsförening

Återblick 2013

*Även under denna vårtermin fortsatte studiecirkeln om vår hembygd, där vi fortsatte att titta på gamla kartor, på Hermans gamla fotografier och pratade minnen från svunna tider i socknen. Med mera!  Studiecirkeln leddes proffsigt av Endel Tiitso

* Endel Tiitso har också lett en studiecirkeln ”Torpen på Nätet” , där 30 torpställen besökts vid sammanlagt 15 sammankomster och dokumentation om dessa kommer snart att finnas på nätet.Vi har därmed dokumenterat de 58 torpställen, som tidigare fattades i Fornminnes-registret.

*Årets sockenvandring genomfördes den 11 maj och gick från Uppsalatorp över Ormsjötorp och Fåborg till Danskebo, en vacker tur över rullstensåsar och med intressanta berättelser av
Stig Ahl och Sven-Erik Karlsson som båda växt upp i dessa trakter.

*Midsommarfirandet blev även i år en lyckad tillställning med mycket folk som under några minuter före kl. 15.00 fyllde hembygdsgården. Kaffe- och lotteriförsäljning gick otroligt bra!

*Även i år hade vi äran att få arrangera Sommaroddens första deltävling och det gjordes en sagolikt vacker högsommarkväll vid vårt vackra Södra Sand.  Vårt roddarlag hade till årets tävling tillverkat nya åror, men de kördes av en efter en under tävlingsveckan, som väl också var den varmaste på hela sommaren….!

* De populära guidningarna med visning av Södra Sand, Kyrkan och Muséet har fortsatt och varit lika uppskattade som föregående år.

*Vi hoppas att Ni alla medlemmar har nytta och glädje av föreningens Hemsida, som nu är i gott skick och ”up to date” med information om pågående och planerade aktiviteter samt en del referat från olika aktiviteter.