Malexanders Hembygdsförening

Årsmöte 2013

Årsmötet hölls lördagen den 23 februari 2013, kl. 14.00 i Föreningshuset.

Bengt Sandéns film från 2012 års sockenvandring från Högbron till Hallången visades.
Gott kaffe med nybakt bröd serverades.

Under sedvanliga årsmötesförhandlingarna gavs styrelsen
ansvarsfrihet för 2012 och en rad omval beslutades.
Nya personer som invalts är Leif Gustafsson styrelsesuppleant
efter Erik Carlsson, som avböjt omval och
Astrid Gladh blev medlem i valberedningen efter
Hans Lanshed, som avled 2012 och
Ola Wahlqvist som hoppat in som ersättare under 2012.
Mer information kring årets program gavs, finns att läsa här.

Bilder från mötet:

Bengt Dolfén kassör, Elisabet Ekman sekreterare och Leif Svensson ordförande

Välbesökt årsmöte

Styrelsen 2013, Bo A Garpevik saknas på bilden