Malexanders Hembygdsförening

Torpen på nätet 2

Studiecirkelns syfte

En studiecirkel med syfte att inventera, kartlägga och registrera torp i
Malexanders socken startade i april och kommer att pågå under 2012.
Parallella cirklar har startats i ytterligare fem socknar i
Östergötland. Det är Östergötlands museum/Kulturarv Östergötland,
Hembygdsförbundet och Studiefrämjandet som leder cirklarna.
Varje cirkel skall nu under sommarperioden kartlägga ett antal torp så att de kan registreras i Fornminnesregistret (FMIS) och vara
sökbara via fornsök. www.fmis.raa.se

FMIS innehåller även kulturlämningar som torpgrunder mm
och av de 129 torp som i Malexanders socken märktes ut med
skyltar i början av 1980-talet finns 79 med i FMIS. Det är det
antalet vi nu successivt skall öka.
Mer om studiecirkeln finns att läsa på Kulturarv Östergötlands
sida om Torp och torpare.

Kartutbildning

Den 3 maj hölls utbildning om Historiska  kartor och Fornsök i
Malexander. Vi övade på att leta rätt på några Malexandertorp
på Häradsekonomiska kartan och Ekonomiska kartan samt att
kolla om information fanns i Fornsök. Vi tittade också på
Skattetorpet i Gammalkil som exempel på hur registrering
i Fornsök kan se ut enligt dagens normer.

Utbildning i fält

Onsdagen den 9 maj var Anders Persson från
Östergötlands museum
och tio cirkeldeltagare ute i fält vid två torpställen,
Källstugan under Högbo och Dammstugan under
Svärdsvik för att öva på att mäta och
registrera torplämningar.

Mätning av jordkällare

Anders Persson (till höger) instruerar och övervakar
när Stig Karlsson och Leif Gustavsson mäter
Källstugans stora jordkällare.

Praktiskt arbete i Malexandersskogarna

I måndags den 14 maj inledde vi vårt arbete med att mäta upp
och dokumentera torp med torpskyltar, som finns med på
Häradsekonomiska kartan från 1875. Vi har en lista på 28 torp
som vi har att arbeta med. Tolv personer mötte upp,
så vi delade in oss i två grupper, som tog två torp var. Vi
har nu dokumenterat sex torp, som skall matas in  i
fornsöksystemet och sedan kvalitetssäkras. Vi kommer
att träffas på måndagar för att fortsätta arbetet. Det
återstår att se hur stor del av listan vi hinner klara av till
september.

I måndags den 11 juni var det den femte måndagen vi träffades för att i en eller två grupper mäta upp malexanderstorp. Vi var tio personer denna måndag, uppslutningen har varit glädjande god under hela tiden.
Deltagare var Sven i Berggården Andersson, Sven-Erik Karlsson, Sonja Gustavsson, Leif Gustavsson, Lars Anundi, Laila Gustavsson, Ola Wahlqvist, Astrid Gladh, Lotta Tiitso och undertecknad Endel Tiitso.

Först var vi vid Lönstugan (även kallad Lönnstugan och Lundstugan) under Somvik och sedan vid Allhelgona under Stjärnesand.
Bilden är från Allhelgona i måndags:

Med dessa två torpställen har vi nu varit vid 16 torpställen, mätt och dokumenterat, så det är inte omöjligt att vi kan klara av vår målsättningslista på 28 torp i år.

Torsdagen den 28 juni var vi och de andra deltagande föreningarna inbjudna till Studiefrämjandet i Linköping för information och diskussion. Vi har i dagsläget
dokumenterat 20 torp/backstugor, vilket redan är mer än de ca 15 per förening,
som Anders Persson budgerat för hela sommaren. Vi enades om att fortsätta på den inslagna vägen och förhoppningsvis hittar Anders tid och finansiering så att alla torpen kommer in i FMIS i år.

I onsdags den 4 juli var Anders med oss på en heldag i Malexandersskogarna och bedömde
vårt arbete vid nio torp/backstugor. Anders berömde oss och var mild i tillrättavisningarna. Han antecknade flitigt det som behövde kompletteras eller justeras. Vi deltog med mellan 4 och 7 personer, det var en varm, solig sommardag, så några var upptagna på annat håll med höskördar och barnbarn.
Vi sågs i Råckarp kl 9 och avslutade efter ett snirklande söderut och västerut vid Mokullen vid 17-tiden. Tack Anders och alla deltagare som mötte upp.

I måndags den 23 juli var vi i Spakarp och dokumenterade Grönsved och Göjerstorp. Vi var Lotta, Endel, Sven, Leif, Ola och Astrid. Vid Grönsved fanns en stor bostadsgrund och en jättelik uthusgrund, däremot hittade vi bara en antydan till jordkällare. Göjerstorp var kraftigt övervuxet, rena djungeln. Om man fick bort växtligheten på ett varsamt sätt, skulle ett torpställe med bostadsgrund, källa, källare och uthusgrund framträda. Vi har nu dokumenterat 24 av vår egen målsättnings 28 torpställen.

I måndags den 13 augusti dokumenterade vi Eksnäs under Spakarp och Björkeberg under Norra Ekeberg.. Vi var Lotta, Endel, Sven, Leif, Ola, Astrid, Sven-Erik, Laila och Lars. Vid båda backstugelämningarna fann vi en bostadsgrund, en jordkällargrund och en källa. Vi har nu dokumenterat 26 av vår egen målsättnings 28 torpställen.

Måndagen den 20 augusti dokumenterade vi Svensbo under Basteberg, ett svårtillgängligt ställe norr om Vastemålen under Somvik. I dag, måndagen den 27 augusti, hade vi Svenberg under Basteberg att dokumentera. Vi hade på förhand kommit fram till att det var enklast att ta sig dit från Åsbo socken, d v s västerifrån. Vi passerade då den gamla fina gården/byn Skvathult och en fårhage med nyfikna får. Torplämningen Svenberg innehöll förutom spisröse efter bostadshuset, en källa och två stora jordkällare. Detta var den 28:e torplämningen vi dokumenterat denna sommar, så vi har nu uppnått vår målsättning. Vi firande detta med fika och sockerkaka i solskenet vid torpstället.

Nu återstår att få vårt arbete granskat av arkivarie Anders Persson vid Östergötlandsmuseum och sedan få uppgifterna införda i Fornminnesregistret.

I dag den 4 sept har vi, Lotta, Leif G, Sonja, Sven och Endel varit i Malexanderskogarna tillsammans med  arkivarie Anders Persson från
Östergötlands museum.  Anders har kontrollerat och vid behov
korrigerat vår dokumentation av torpen. Med dagens 8  torp har vi nu
16 av 28 torpställen klara för införande i Fornminnesregistret, återstår 12.

I torsdags den 27 sept var Anders Persson i Malexander igen. Vädret var bra, mulet men uppehåll hela dagen. På torget hade 8 personer mött upp från vår sida:
Sonja, Sven, Leif, Astrid, Laila, Lars, Lotta och Endel.
Vi avverkade Källstugan, som Anders hade varit med och besökt i början av
maj i undervisningssyfte, Aspfällorna och gjorde sedan en lång sväng förbi Skördefall för att komma till Lostugan under Månhult. Detta soldattorp lades ned i samband med laga skifte 1862. Där torpskylten står finns en kortsida med två tydliga hörn kvar av grunden, men inget synligt spisröse. Lite av ett mysterium ! På laga skifteskartan finns ett långt boningshus, så Anders kom fram till att ett tydligt grundhörn, bortom en berghäll hörde till boningshuset. Huset var 15 m långt.

Dalbergavägen upp till Lostugan var  bedrövligt lerig, orsakat av fordon engagerade i avverkningen i området. Vi bävade för att möta ett sådant fordon
i backen utan möjlighet till möte, men allt gick bra. Efter Övre Linnemålen, Hallångsberg och Piparstugan åkte vi in i Åsbo socken, passerade pittoreska Skvathult och en fårhage. Vi var på väg mot Svenberg. Där hittade Sonja ytterligare en uthusgrund, det fanns två i vinkel vid den ena jordkällaren,
vilket överensstämde med Häradsekonomiska kartan. Anders fick även denna gång med sig hem en rejäl påse med kantareller, d v s en helt lyckad dag. Till nästa besök från Anders sida finns nu bara 5 torp kvar att kolla av årets 28. Tack till Anders och alla deltagare för det storartade engagemanget denna sommar och höst.

I tisdags den 30 oktober var Anders Persson i Malexander för en fjärde heldag för att granska vårt dokumenterande av torpen. Vi avverkade Erikslund under Södra Ekeberg, Högstorp och Allhelgona under Stjärnesand, Svensbo under Basteberg och Mokullen under Skurebo. Vädret var bra, en hel del solglimtar och ingen nederbörd, den första snön hade också hunnit försvinna. Till Erikslund och Mokullen hade skogsavverkningen lyckats förstöra vägarna så att personbilar nätt och jämt kom fram. Anders briljerade med sin fyrhjulsdrivna hyrbil, en Toyota Rav4. Deltagare var denna gång Anders, Laila, Sonja, Astrid, Lars, Leif, Sven och Endel.

Sonja, Lars och Laila vid Allhelgona

Till Allhelgona hade Leif och Endel byggt en ny bro över diket. Torpstället är en verklig idyll att besöka och det visade sig från sin bästa sida med lågt stående höstsol.

Vi har nu fått alla 28 torpen dokumenterade och granskade och det är dags att stänga butiken för i år. När jag färdigställde närvarolistan för studiecirkeln (Studiefrämjandet administrerar) kunde jag konstatera att vi haft 18 träffar med i genomsnitt 9 personer,  Anders P deltagande ej inräknad. Under vintern kommer Länsmuseet att föra in de 28 torpen i Fornsök.

Stort tack till Anders Persson och alla torpintresserade deltagare från Malexander.