Malexanders Hembygdsförening

Studiecirklar

Under 2012 genomförda studiecirklar i samarbete med Sensus

Malexanders hembygd

Under fem måndagskvällar i februari hölls en studiecirkel i
Föreningshuset under ledning av Ola Wahlqvist och
Endel Tiitso. Intresset var som vanligt stort med
20 – 25 deltagare varje gång. I årets cirkel
avhandlades Mellansjö slotts historia, gamla föremål från Södra Sand
och sockenstugan visades upp, gamla fotografier tagna av
Herman i Sjöbo på 20-30talet, med en kamera som använde
glasplåtar, och bilder från flera
av deltagarna visades upp varvid personer och platser identifierades. De
bilder som Herman tog och som visades under cirklarna 2011 – 2012
finns nu tillgängliga på Krafttagets bildarkiv.
Klicka här för att komma dit.

Skanna och renovera gamla bilder

Under fyra eftermiddagar i mars höll Endel Tiitso en studiecirkel
med syftet att lära ut inskanning av fotografier och renovering
av dem med det funktionsrika bildhanteringsprogrammet GIMP.
Vid sista tillfället fick deltagarna ett
av Herman i Sjöbos kort att skanna in och renovera.
Bilden föreställer Arvid Malgeryd på sina åkrar på 1920-talet.
Ni kan nedan se en av deltagarnas, Bengt Dolféns resultat,
först den inskannade och sedan den renoverade bilden.
Herman i Sjöbo PetterssonFotograf: Herman i Sjöbo Pettersson

Arvid Malgeryd

Herman i sjöbo Pettersson, fotot renoverat av Bengt DolfénFotograf: Herman i sjöbo Pettersson, fotot renoverat av Bengt Dolfén

Arvid Malgeryd