Malexanders Hembygdsförening

Sockenvandring

Sockenvandring  2012, gamla landsvägen söder om sjön Hallången, från torpet Högbron till torpet Hallången.

Sockenvandringen gick av stapeln lördagen den 19 maj
med samling på Bytorget i Malexander kl 9:00.
Lotta TiitsoFotograf: Lotta Tiitso

Du kan se vår promenadväg
på denna Häradsekonomiska karta från 1870-talet


Copyright Lantmäteriet 2003-10-20. Ur Häradsekonomisk karta på dvd.

Vi var ett 40-tal personer som hade slutit upp. Vandringen började
vid Torpet Högbron, vi passerade den försvunna backstugan Åsarnas
grund, som låg under en gran och kom fram till den första av två

Lotta TiitsoFotograf: Lotta Tiitso

Första milstenen

milstenar. Vid Torpet Sågforsen kunde en torpgrund,
en jordkällare och en fördämning till en f d såg
utforskas.

Lotta TiitsoFotograf: Lotta Tiitso

Sågforsens damm

Lotta TiitsoFotograf: Lotta Tiitso

Sågforsen, sågområdet

Vid grunderna efter Torpet Lövrahult intogs
medhavd fika.

Lotta TiitsoFotograf: Lotta Tiitso

Lövrahult

Vi kom därefter in i Blåviks socken och passerade
det spektakulära rövarpassliknande Branteli

Lotta TiitsoFotograf: Lotta Tiitso

Nedför Branteli

Lotta TiitsoFotograf: Lotta Tiitso

Förbi Branteli

Vi kom sedan fram till den andra milstenen.

Lotta TiitsoFotograf: Lotta Tiitso