Malexanders Hembygdsförening

Gärdesgårdshägning

Vid Madstugan och Björnön har under året nya gärdesgårdar satts upp. Vid Björnön blev det 125 hot och vid Madstugan  47 hot.

En liten begreppsförklaring hämtad från Correns web:

”Hot betyder i det här sammanhanget det par störar som står på ömse sidor om de gärdsel, trädvirke, som vilar på de hank av värmda grangrenar som snos om störarna och håller ihop allt det som tillsammans kallas gärdesgård. Som sagt enkelt i teorin men betydligt svårare i praktiken.”

De som byggde gärdesgårdarna var Sven, Leif, Stig, Leffe och Lars-Göran. Arbetet blev klart i september 2012 och här ser ni resultatet på tre bilder tagna en solig dag hösten 2012:

 

Bilder från gärdesgårdshägningen vid Madstugan lördagen
den 12 maj 2012 under Sven i Berggården Anderssons
ledning.