Malexanders Hembygdsförening

Styrelsen 2017

Malexanders Hembygdsförenings styrelse 2017.
(oförändrad i jämförelse med 2016, bilden är från 2016)
Från vänster Jörgen Borgström, Leif Svensson, Bo A Garpevik, Elisabeth Ekman,
Lotta Tiitso, Stig Mjörnemo, Leif Gustafsson, Ingvar Johansson, Sven Andersson och
Lars-Göran Karlsson

Ordförande Leif Svensson
Vice ordförande Sven Andersson
Sekreterare Elisabeth Ekman
Kassör Jörgen Borgström
Ledamot Bo A Garpevik
Ledamot Ingvar Johansson
Ledamot Lotta Tiitso
Suppleant Lars-Göran
Karlsson
Suppleant Stig Mjörnemo
Suppleant Leif Gustafsson