Härsmålen

Härsmålen
Hildur och Gottfrid Gustafsson med barnen
fr v Elsa, Herta, Svea, Bror och Helge. Bilden är troligen från 1926.
Familjen brukade Häradsmålen i nästan 20 år, från ca 1910 till 1929.