Nystugan

Nystugan
Tidigare affär i vänstra delen. Tidigare utjord under Högbo.