Skärpet

Skärpet
Tidigare affär. Hörde som utjord till Aspanäs.