Birgittastugan

Birgittastugan
Hitflyttad flygel från Aspanäs.