Timmerflottning Utanför Orrudden

Timmerflottning Utanför Orrudden
Fr. v. Anders Polstam  Varton Blomqvist