Malexanders skola

Malexanders skola
Lärare: Ingemar Tysk, stående från vänster:1 Mauritz Karlsson, Björkvik, 4 Margit Grip, Skärlunda, 7 Anna-Lisa Johansson, Berggården, 8 Maja-Lisa Johansson, Skärlunda, knästående: 2 Sven Karlsson, Bergvik, 3 Valter Hermansson, Södra Ekeberg, 6 Ulrik Karlsson, Björkvik, sittande: 3 Gunhild Johansson, Moo (Elisabeth Ekmans mamma)