Södra Sand 1918 Wictor Svensson Arvid Malgeryd(född Svensson) johan Svensson ( bror till Arvid)