Somviks Gamla Skola

Skolverksamheten flyttades 1922 till det hus i Somvik där Boxholms AB tidigare bedrivit mejeriverksamhet.