Moo 1910

Moo 1910
Familj i Moo: Fr. v K. J. Netz, Valfrid Netz, Hildur Netz, Emil Netz och Augusta Netz