Moo

Moo
Elisabeths (Skärlunda Södergården) morfar Erik Johansson längst till höger och mormor Hulda Johansson i grå mössa, deras barn Josef, Anna och Verner. I mitten Huldas mor Klara Karlsson