Annika och Inga-Britt Bolling

Annika och Inga-Britt Bolling
Två systrar, Annika Bolling, senare gift Boberg  och Inga-Britt Bolling, senare gift Blomqvist