Sommarhagen

Prästboställe fram till 1950. Används nu som Pensionat/Hotell.